WebMini
 

Sondaże pokazują, że wyborcy w Stanach Zjednoczonych niechętnie wybiera ateistę jako prezydent, co sugeruje, że wiara w Boga jest wartość. Istnieje różnica między wyjaśnienia wartości i poznawcze edukacji moralnej. Wyjaśnienie wartości jest pomaganie ludziom wyjaśnić, co ich życie i co jest warte pracują. Uczniowie zachęcani są do określenia własnych wartości i zrozumienie wartości innych osób.

Inne strony:


( c ) 2008. All Rights Reserved. WebMini